fredag 31 mars 2017

v 13-14

Nu har vi IUP på fredagar så bloggen uppdateras då.


Svenska:


Vi fortsätter med muntligt prov i grupp. Det blir någon grupp per pass så detta arbete kommer att fortgå några veckor.

Företagsorienteringsarbetet sker också främst på svensktid. Eleverna skriver frågor, förbereder och genomför en presentation i klassen och förbereder utställningen till den 2 maj.
Behöver du tid att göra klart gamla uppgifter finns möjlighet till arbete på Elevens val, IUP eller på studieklubben.
 • notiser
 • faktatexten om Astrid Lindgren
 • Skapelseberättelse + respons
 • matminnestext
 • Nyhetsartikel + respons


Läsning av egen bok är ett ständigt pågående arbete - viktigt att du även läser hemma. Tänk på att aktiv läsning av olika sorters texter utvecklar ditt ordförråd. Fyll i logganteckningarna allt eftersom. Det ligger tre olika att skriva i på Classroom.


Engelska:

Arbetet med Australien avslutas med att alla ska ringa ett samtal och rapportera om en dag på resan.De flesta har genomfört sina samtal på ett bra sätt. Kontrollera att du ha fått med alla delar från checklistan och att du har läst igenom din text och lämna sedan in den. Alla instruktioner hittar du i Classroom.


OBS! Lämna in alla delar till ditt realiaarbete om UK eller Irland. Ditt arbete ska innehålla en faktatext (se till att den är helt klar och inlämnad), en muntlig presentation (några få har kvar att göra detta) och en poster.

Under vecka 14 och 16 kommer klassen att ha med sig en lärarstudent. Fokus kommer då att ligga på muntliga aktiviteter men vi kommer också att arbeta med uppgifter knutna till arbetslivet.

SO: Geografi - klimatpåverkan och hållbar utveckling. Inlämningsuppgift.

NO: Ekologi - grupparbete om hållbar utveckling

Matematik: Procent. Följ planeringen.  

Slöjd: Se till att du har fyllt i all dokumentation.

Bild: Ansikten

Idrott:
Kontrollera att du är klar med din kostdagbok
V.13 - Ny period
IdA Redskap
IdB Pardans
V.14
IdA Redskap
IdB Pardans
V. 15 LOV


Puls:Språkval - läxdag onsdag

Det är alltid bra att ta för vana att repetera ord hemma. Det gör du enklast i Quizlet eller så kan du repetera i din bok.

Franska - aktivitetsord
Tyska -
Spanska
Elins Adells grupp:
Emelies grupp:
Anders grupp:

Övrigt

Studieklubben håller öppet på måndagar, tisdagar och torsdagar. Då är du välkommen till sal G2 för att repetera, läsa läxor och komma ikapp med skolarbetet. På tisdagar, direkt efter IUP kan eleverna dessutom få hjälp med matte i klassrummet.

Med start v 13 kommer eleverna i sjuan att få göra studiebesök på företag i Åtvidaberg. Det är ett projekt som vi kallar Företagsorientering. Eleverna ska ställa frågor till företagens representanter och bilda sig en uppfattning om vilka kraven är ute i arbetslivet. I början av maj kommer vi att bjuda in föräldrar och företagare till en utställning där arbetet presenteras. I samband med detta blir det också ett föräldramöte som kommer att handla om Netikett. Datum för detta är tisdagen den 2 maj. Utställningen startar kl 18.00 och föräldramötet i matsalen startar 19.30.

tisdag 21 mars 2017

v 12-13

Svenska:


Vi har börjat med muntligt prov i grupp. Det blir någon grupp per pass så detta arbete kommer att fortgå några veckor.

Behöver du tid att göra klart gamla uppgifter finns möjlighet till arbete på Elevens val, IUP eller på studieklubben.
 • notiser
 • faktatexten om Astrid Lindgren
 • Skapelseberättelse + respons
 • matminnestext
 • Nyhetsartikel + respons


Läsning av egen bok är ett ständigt pågående arbete - viktigt att du även läser hemma. Tänk på att aktiv läsning av olika sorters texter utvecklar ditt ordförråd. Fyll i logganteckningarna allt eftersom. Det ligger tre olika att skriva i på Classroom.


Engelska:

Vi tar några pass från engelskan nästa vecka för att förbereda oss inför företagsbesöken.


Arbetet med Australien avslutas med att alla ska ringa ett samtal och rapportera om en dag på resan.De flesta har genomfört sina samtal på ett bra sätt. Kontrollera att du ha fått med alla delar från checklistan och att du har läst igenom din text och lämna sedan in den. Alla instruktioner hittar du i Classroom.

OBS! Lämna in alla delar till ditt realiaarbete om UK eller Irland. Ditt arbete ska innehålla en faktatext (se till att den är helt klar och inlämnad), en muntlig presentation (några få har kvar att göra detta) och en poster.

SO: Geografi - klimatpåverkan och hållbar utveckling.

NO: Ekologi - prov 22 mars - info i Classroom

Matematik: Bråk - förkorta, förenkla. Följ planeringen.  

Slöjd: Håll slöjdloggboken uppdaterad. Textil gör tröjor. Trä/metall gör konsoler/hyllor/underlägg. Sista passen nästa vecka. Det finns även möjlighet till ett pass slöjd på Elevens val.

Idrott:

V.12:
Fredag: Redskapsgymnastik
V.13 - Ny period
IdA Redskap
IdB Pardans
V.14
IdA Redskap
IdB Pardans
V. 15 LOV


Puls:

V.12:
Onsdag: "Dueller"


Språkval - läxdag onsdag

Det är alltid bra att ta för vana att repetera ord hemma. Det gör du enklast i Quizlet eller så kan du repetera i din bok.

Franska - träna på att läsa kapitel 4a riktigt bra - använd övningsmästaren som hjälp för att lyssna - se Classroom för instruktioner.
Tyska -  glosor + text
Spanska
Elins Adells grupp: prov v 13 - läsförståelse
Emelies grupp: glosor
Anders grupp:

Övrigt

Studieklubben håller öppet på måndagar, tisdagar och torsdagar. Då är du välkommen till sal G2 för att repetera, läsa läxor och komma ikapp med skolarbetet. På tisdagar, direkt efter IUP kan eleverna dessutom få hjälp med matte i klassrummet.

Med start v 13 kommer eleverna i sjuan att få göra studiebesök på företag i Åtvidaberg. Det är ett projekt som vi kallar Företagsorientering. Eleverna ska ställa frågor till företagens representanter och bilda sig en uppfattning om vilka kraven är ute i arbetslivet. I början av maj kommer vi att bjuda in föräldrar och företagare till en utställning där arbetet presenteras. I samband med detta blir det också ett föräldramöte som kommer att handla om Netikett. Troligt datum för detta är tisdagen den 2 maj.

tisdag 14 mars 2017

vecka 11-12


Svenska:

På måndag ska vi börja med muntligt prov i grupp. Det blir något förändrade grupper mot de grupper ni har tränat i. Era egna utvärderingar och mina observationer från träningsomgångarna kommer att påverka indelningen. Det blir någon grupp per pass så detta arbete kommer att fortgå några veckor.

Behöver du tid att göra klart gamla uppgifter finns möjlighet till arbete på Elevens val, IUP eller på studieklubben.
 • notiser
 • faktatexten om Astrid Lindgren
 • Skapelseberättelse + respons
 • matminnestext
 • Nyhetsartikel + respons


Läsning av egen bok är ett ständigt pågående arbete - viktigt att du även läser hemma. Tänk på att aktiv läsning av olika sorters texter utvecklar ditt ordförråd. Fyll i logganteckningarna allt eftersom. Det ligger tre olika att skriva i på Classroom.


Engelska:

Vi avslutar nu arbetet med Australien men korta muntliga övningar. Alla ska ringa ett samtal och rapportera om en dag på resan. Kontrollera att du ha fått med alla delar från checklistan och att du har läst igenom din text. Alla instruktioner hittar du i Classroom.

OBS! Lämna in alla delar till ditt realiaarbete om UK eller Irland. Ditt arbete ska innehålla en faktatext (se till att den är helt klar och inlämnad), en muntlig presentation (några få har kvar att göra detta) och en poster.

SO: Geografi - klimatpåverkan. Klimatzoner och vegetationszoner. Prov v 11.

NO: Ekologi - prov 22 mars - info i Classroom

Matematik: Bråk - förkorta, förenkla. Följ planeringen.  

Slöjd: Håll slöjdloggboken uppdaterad. Textil gör tröjor. Trä/metall gör konsoler/hyllor/underlägg.

Idrott:
V.10:
Måndag: Pingis
Fredag: Redskapsgymnastik
V.11:
Fredag: Redskapsgymnastik
V.12:
Måndag: Box
Fredag: Redskapsgymnastik
V.13 - Ny period
IdA Redskap
IdB Pardans
V.14
IdA Redskap
IdB Pardans
V. 15 LOV


Puls:
Onsdag: Just dance
V.12:
Tisdag: Fys
Onsdag: "Dueller"


Språkval - läxdag onsdag

Det är alltid bra att ta för vana att repetera ord hemma. Det gör du enklast i Quizlet eller så kan du repetera i din bok.

Franska - Väderuttryck
Tyska -  haben, sein
Spanska
Elins Adells grupp: glosor
Emelies grupp: glosor
Anders grupp: glosor - svåra ord

Övrigt

Studieklubben håller öppet på måndagar, tisdagar och torsdagar. Då är du välkommen till sal G2 för att repetera, läsa läxor och komma ikapp med skolarbetet. På tisdagar, direkt efter IUP kan eleverna dessutom få hjälp med matte i klassrummet.

Inom några veckor kommer eleverna i sjuan att få göra studiebesök på företag i Åtvidaberg. Det är ett projekt som vi kallar Företagsorientering. Eleverna ska ställa frågor och bilda sig en uppfattning om vilka kraven är ute i arbetslivet. I början av maj kommer vi att bjuda in föräldrar och företagare till en utställning där arbetet presenteras. I samband med detta blir det också ett föräldramöte som kommer att handla om Netikett. Troligt datum för detta är tisdagen den 2 maj.

torsdag 9 mars 2017

v 10-11

Svenska:

Måndag blir det läsförståelse för elever som varit sjuka alt inte hann riktigt klart - modell NP, På tisdag ska vi sedan börja förbereda muntliga övningar i grupp.

Behöver du tid att göra klart gamla uppgifter finns möjlighet till arbete på Elevens val, IUP eller på studieklubben.
 • notiser
 • faktatexten om Astrid Lindgren.
 • Skapelseberättelse + respons
 • matminnestext
 • Nyhetsartikel + respons
Läsning av egen bok är ett ständigt pågående arbete - viktigt att du även läser hemma. Tänk på att aktiv läsning av olika sorters texter utvecklar ditt ordförråd. Fyll i logganteckningarna allt eftersom. Det ligger tre olika att skriva i på Classroom.


Engelska: 

I aktuellt arbetsområde beger oss hela vägen till Australien och fördjupar oss i landet "down under". Andra delen (där bör ni vara nu) ägnas åt att göra en rundresa i Australien. Redovisning med en skriftlig dagbok och en kortare muntlig presentation. Alla instruktioner hittar du i Classroom. 


OBS! Lämna in alla delar till ditt realiaarbete om UK eller Irland. Ditt arbete ska innehålla en faktatext (se till att den är helt klar och inlämnad), en muntlig presentation (några få har kvar att göra detta) och en poster. SO: Geografi - klimatpåverkan. Klimatzoner och vegetationszoner. Prov v 11. 

NO: Ekologi

Matematik: Bråk - förkorta, förenkla. 

Slöjd: Håll slöjdloggboken uppdaterad. Textil gör tröjor. Trä/metall gör konsoler/hyllor/underlägg.

Idrott:

V.10: 
Måndag: Pingis
Fredag: Redskapsgymnastik
V.11:
Måndag: Teori - Kostutvärdering
Fredag: Redskapsgymnasti
V.12:
Måndag: Box
Fredag: Redskapsgymnastik
V.13 - Ny period
IdA Redskap
IdB Pardans
V.14
IdA Redskap
IdB Pardans
V. 15 LOV


Puls: 
V.10:
Tisdag: Innebandy & pulsrummet
Onsdag: Hinderbana
V.11:
Tisdag: Pulsrummet & softpolo
Onsdag: Just dance
V.12:
Tisdag: Fys
Onsdag: "Dueller"

Språkval - läxdag onsdag 

Det är alltid bra att ta för vana att repetera ord hemma. Det gör du enklast i Quizlet eller så kan du repetera i din bok.

Franska - Väderuttryck
Tyska -  
Spanska
Elins Adells grupp:  
Emelies grupp: 
Anders grupp:

Övrigt


Studieklubben håller öppet på måndagar, tisdagar och torsdagar. Då är du välkommen till sal G2 för att repetera, läsa läxor och komma ikapp med skolarbetet. På tisdagar, direkt efter IUP kan eleverna dessutom få hjälp med matte i klassrummet.

Information om utställningen "Det dukade bordet" http://www.visitostergotland.se/sv/atvidaberg/products/243150/Det-dukade-bordet/tisdag 28 februari 2017

v 9-10

Svenska:

Nästa vecka ska ni få arbeta med läsförståelse modell NP, därefter blir det muntliga övningar i grupp.

Nästan alla är klara med matminnestexterna. De som är klara är inskickade för att vara med i utställningen Det dukade bordet. Invigning är på lördag den 4/3 kl 11.00 i MUMS-lokalen.


Nu skriver vi nyhetsartiklar och ni har gett varandra respons. Dags att skriva rent och bearbeta. 

Lämna in er färdigbearbetade skapelseberättelse. Behöver du mer tid finns möjlighet till arbete på Elevens val, IUP eller på studieklubben.


Läsning av egen bok är ett ständigt pågående arbete - viktigt att du även läser hemma. Tänk på att aktiv läsning av olika sorters texter utvecklar ditt ordförråd. Fyll i logganteckningarna allt eftersom. 

Några enstaka elever har kvar följande:

 • notiser
 • text om illustratör
 • faktatexten om Astrid Lindgren.
 • Skapelseberättelse
 • matminnestext

Engelska: 

I aktuellt arbetsområde beger oss hela vägen till Australien och fördjupar oss i landet "down under". Första delen består av att se korta informationsklipp och besvara frågor. Andra delen (där bör ni vara nu) ägnas åt att göra en rundresa i Australien. Redovisning med en skriftlig dagbok och en kortare muntlig presentation. Alla instruktioner hittar du i Classroom. 


OBS! Lämna in alla delar till ditt realiaarbete om UK eller Irland. Ditt arbete ska innehålla en faktatext (se till att den är helt klar och inlämnad), en muntlig presentation (några få har kvar att göra detta) och en poster. SO: Geografi - klimatpåverkan. Klimatzoner och vegetationszoner. Prov v 11. 

NO: Ekologi - precis startat

Matematik: Bråk - förkorta, förenkla. Precis avslutat algebra

Slöjd: Håll slöjdloggboken uppdaterad. Textil gör tröjor. Trä/metall gör konsoler/hyllor/underlägg.

Idrott:

Kostdagbok - skriva hela den här veckan. TOM SÖNDAG!
Fredag: Redskap
Måndag: Pingis


Puls: 

Språkval - läxdag onsdag 

Det är alltid bra att ta för vana att repetera ord hemma. Det gör du enklast i Quizlet eller så kan du repetera i din bok.

Franska - Arbeta med ditt minirealiaprojekt.
Tyska -  repetera gammalt
Spanska
Elins Adells grupp:  muntligt prov, hörförståelse (E+L) - repetitionspapper klart
Emelies grupp: kapitel 11 klart, 
Anders grupp:repetera gammalt

Övrigt


Studieklubben håller öppet på måndagar, tisdagar och torsdagar. Då är du välkommen till sal G2 för att repetera, läsa läxor och komma ikapp med skolarbetet. På tisdagar, direkt efter IUP kan eleverna dessutom få hjälp med matte i klassrummet.

Information om utställningen "Det dukade bordet" http://www.visitostergotland.se/sv/atvidaberg/products/243150/Det-dukade-bordet/