fredag 12 maj 2017

v 20

Nu har vi IUP på fredagar så bloggen uppdateras då.

Svenska:
Läsning av egen bok är ett ständigt pågående arbete - viktigt att du även läser hemma. Tänk på att aktiv läsning av olika sorters texter utvecklar ditt ordförråd. Fyll i logganteckningarna allt eftersom. Det ligger fem olika att skriva i på Classroom. Vi läser 20 minuter i början av varje svensklektion fram till sommarlovet.

Vi arbetar nu med språklära. Vi ska repetera och lära oss mer om ordklasser och satsdelar.

Behöver du tid att göra klart gamla uppgifter finns möjlighet till arbete på Elevens val, IUP eller på studieklubben.
 • notiser
 • faktatexten om Astrid Lindgren
 • Skapelseberättelse + respons
 • matminnestext
 • Nyhetsartikel + respons

Engelska:

Australienarbetet är nu avslutat. Kontrollera att du ha fått med alla delar från checklistan och att du har läst igenom din text och lämna sedan in den. Alla instruktioner hittar du i Classroom.


Vi har arbetat ett par lektioner med namnen på olika yrken och muntliga uppgifter. Nu går vi vidare med arbete kring arbetslivet inom ramen för Digilär. Det ska bl a skrivas om drömyrken. Temat heter Working 9 to 5.

SO: Börjat med religion - prov innan slutet av terminen.

NO: Teknik- Designa hus. Husbygget är i full fart.

Matematik: Procent och Bråk. .


Bild: Skuggor och ljus.Bildanalys - borde vara klart.

Idrott: se anslag på tavlan i klassrummet

Puls:

Språkval -

Det är alltid bra att ta för vana att repetera ord hemma. Det gör du enklast i Quizlet eller så kan du repetera i din bok.

Franska -
Tyska - prov fredag v 20
Spanska
Elins Adells grupp: Glosor till på fredagar - hörförståelse innan terminens slut
Emelies grupp: Glosor till onsdagar
Anders grupp: Glosor till fredagar

Övrigt

Studieklubben håller öppet på måndagar, tisdagar och torsdagar. Då är du välkommen till sal G2 för att repetera, läsa läxor och komma ikapp med skolarbetet. På tisdagar, direkt efter IUP kan eleverna dessutom få hjälp med matte i klassrummet.

Onsdag 17 maj är det Alléklassiker, 7:or cyklar runt Bersbo, OBS alla måste ha hjälm. Fixar du till din hjälm riktigt bra så kanske du vinner utsmyckningstävlingen. Släpp loss sin kreativitet.

fredag 5 maj 2017

v 19

Nu har vi IUP på fredagar så bloggen uppdateras då.

Svenska:
Läsning av egen bok är ett ständigt pågående arbete - viktigt att du även läser hemma. Tänk på att aktiv läsning av olika sorters texter utvecklar ditt ordförråd. Fyll i logganteckningarna allt eftersom. Det ligger fem olika att skriva i på Classroom. Vi läser 20 minuter i början av varje svensklektion fram till sommarlovet.

Vi arbetar nu med språklära. Vi ska repetera och lära oss mer om ordklasser och satsdelar.

Behöver du tid att göra klart gamla uppgifter finns möjlighet till arbete på Elevens val, IUP eller på studieklubben.
 • notiser
 • faktatexten om Astrid Lindgren
 • Skapelseberättelse + respons
 • matminnestext
 • Nyhetsartikel + respons

Engelska:

Australienarbetet är nu avslutat. Kontrollera att du ha fått med alla delar från checklistan och att du har läst igenom din text och lämna sedan in den. Alla instruktioner hittar du i Classroom.


Vi har arbetat ett par lektioner med namnen på olika yrken och muntliga uppgifter. Nu går vi vidare med arbete kring arbetslivet inom ramen för Digilär. Det ska bl a skrivas om drömyrken.

SO: Börjat med religion- Kolla på en film

NO: Teknik- Designa hus. Nästa vecka ska husen börja byggas.

Matematik: Procent och Bråk. Följ planeringen, prov v.19 .


Bild: Skuggor och ljus.Bildanalys.

Idrott:
Kontrollera att du är klar med din kostdagbok


Se anslag i klassrummet

V.19 UTE!!

Puls:

Språkval -

Det är alltid bra att ta för vana att repetera ord hemma. Det gör du enklast i Quizlet eller så kan du repetera i din bok.

Franska -
Tyska - Glosor+text till på fredagar
Spanska
Elins Adells grupp: Glosor till på fredagar
Emelies grupp: Glosor till onsdagar
Anders grupp: Glosor till fredagar

Övrigt

Studieklubben håller öppet på måndagar, tisdagar och torsdagar. Då är du välkommen till sal G2 för att repetera, läsa läxor och komma ikapp med skolarbetet. På tisdagar, direkt efter IUP kan eleverna dessutom få hjälp med matte i klassrummet.

Onsdag 17 maj är det Alléklassiker, 7:or cyklar runt Bersbo, OBS alla måste ha hjälm.

fredag 28 april 2017

vecka 18

Nu har vi IUP på fredagar så bloggen uppdateras då.

Svenska:
Läsning av egen bok är ett ständigt pågående arbete - viktigt att du även läser hemma. Tänk på att aktiv läsning av olika sorters texter utvecklar ditt ordförråd. Fyll i logganteckningarna allt eftersom. Det ligger fem olika att skriva i på Classroom. Vi läser 20 minuter i början av varje svensklektion fram till sommarlovet.

Nytt område efter företagsorienteringen blir språklära. Vi ska repetera och lära oss mer om ordklasser och satsdelar.

Behöver du tid att göra klart gamla uppgifter finns möjlighet till arbete på Elevens val, IUP eller på studieklubben.
 • notiser
 • faktatexten om Astrid Lindgren
 • Skapelseberättelse + respons
 • matminnestext
 • Nyhetsartikel + respons

Engelska:

Australienarbetet är nu avslutat. Kontrollera att du ha fått med alla delar från checklistan och att du har läst igenom din text och lämna sedan in den. Alla instruktioner hittar du i Classroom.


Vi har arbetat ett par lektioner med namnen på olika yrken och muntliga uppgifter. Nu går vi vidare med arbete kring arbetslivet inom ramen för Digilär. Det ska bl a skrivas om drömyrken.

SO: Börjat med religion- Kolla på en film

NO: Teknik- Designa hus

Matematik: Procent och Bråk. Följ planeringen, prov v.19 .  

Slöjd: Se till att du har fyllt i all dokumentation. Ni har ingen mer slöjd under terminen.

Bild: Skuggor och ljus.

Idrott:
Kontrollera att du är klar med din kostdagbok


Se anslag i klassrummet

V.19 UTE!!

Puls:Språkval -

Det är alltid bra att ta för vana att repetera ord hemma. Det gör du enklast i Quizlet eller så kan du repetera i din bok.

Franska - ingen särskild läxa till v18, sedan blir det glosor.
Tyska - Glosor+text till på fredagar
Spanska
Elins Adells grupp: Glosor till på fredagar
Emelies grupp: Glosor till onsdagar
Anders grupp: Glosor till fredagar

Övrigt

Studieklubben håller öppet på måndagar, tisdagar och torsdagar. Då är du välkommen till sal G2 för att repetera, läsa läxor och komma ikapp med skolarbetet. På tisdagar, direkt efter IUP kan eleverna dessutom få hjälp med matte i klassrummet.

Tisdagen den 2 maj är det kombinerad utställning och föräldramöte. Mellan kl 18.00 och 19.30 är det mingel på utställningen och föräldramötet i matsalen startar 19.30. Det är gemensamt för alla sjuor och det avslutas i matsalen.

Onsdag 17 maj är det Alléklassiker, 7:or cyklar runt Bersbo, OBS alla måste ha hjälm. #labanfyllerår17maj. Uppdaterat av: Ellen A

fredag 31 mars 2017

v 13-14

Nu har vi IUP på fredagar så bloggen uppdateras då.


Svenska:


Vi fortsätter med muntligt prov i grupp. Det blir någon grupp per pass så detta arbete kommer att fortgå några veckor.

Företagsorienteringsarbetet sker också främst på svensktid. Eleverna skriver frågor, förbereder och genomför en presentation i klassen och förbereder utställningen till den 2 maj.
Behöver du tid att göra klart gamla uppgifter finns möjlighet till arbete på Elevens val, IUP eller på studieklubben.
 • notiser
 • faktatexten om Astrid Lindgren
 • Skapelseberättelse + respons
 • matminnestext
 • Nyhetsartikel + respons


Läsning av egen bok är ett ständigt pågående arbete - viktigt att du även läser hemma. Tänk på att aktiv läsning av olika sorters texter utvecklar ditt ordförråd. Fyll i logganteckningarna allt eftersom. Det ligger tre olika att skriva i på Classroom.


Engelska:

Arbetet med Australien avslutas med att alla ska ringa ett samtal och rapportera om en dag på resan.De flesta har genomfört sina samtal på ett bra sätt. Kontrollera att du ha fått med alla delar från checklistan och att du har läst igenom din text och lämna sedan in den. Alla instruktioner hittar du i Classroom.


OBS! Lämna in alla delar till ditt realiaarbete om UK eller Irland. Ditt arbete ska innehålla en faktatext (se till att den är helt klar och inlämnad), en muntlig presentation (några få har kvar att göra detta) och en poster.

Under vecka 14 och 16 kommer klassen att ha med sig en lärarstudent. Fokus kommer då att ligga på muntliga aktiviteter men vi kommer också att arbeta med uppgifter knutna till arbetslivet.

SO: Geografi - klimatpåverkan och hållbar utveckling. Inlämningsuppgift.

NO: Ekologi - grupparbete om hållbar utveckling

Matematik: Procent. Följ planeringen.  

Slöjd: Se till att du har fyllt i all dokumentation.

Bild: Ansikten

Idrott:
Kontrollera att du är klar med din kostdagbok
V.13 - Ny period
IdA Redskap
IdB Pardans
V.14
IdA Redskap
IdB Pardans
V. 15 LOV


Puls:Språkval - läxdag onsdag

Det är alltid bra att ta för vana att repetera ord hemma. Det gör du enklast i Quizlet eller så kan du repetera i din bok.

Franska - aktivitetsord
Tyska -
Spanska
Elins Adells grupp:
Emelies grupp:
Anders grupp:

Övrigt

Studieklubben håller öppet på måndagar, tisdagar och torsdagar. Då är du välkommen till sal G2 för att repetera, läsa läxor och komma ikapp med skolarbetet. På tisdagar, direkt efter IUP kan eleverna dessutom få hjälp med matte i klassrummet.

Med start v 13 kommer eleverna i sjuan att få göra studiebesök på företag i Åtvidaberg. Det är ett projekt som vi kallar Företagsorientering. Eleverna ska ställa frågor till företagens representanter och bilda sig en uppfattning om vilka kraven är ute i arbetslivet. I början av maj kommer vi att bjuda in föräldrar och företagare till en utställning där arbetet presenteras. I samband med detta blir det också ett föräldramöte som kommer att handla om Netikett. Datum för detta är tisdagen den 2 maj. Utställningen startar kl 18.00 och föräldramötet i matsalen startar 19.30.

tisdag 21 mars 2017

v 12-13

Svenska:


Vi har börjat med muntligt prov i grupp. Det blir någon grupp per pass så detta arbete kommer att fortgå några veckor.

Behöver du tid att göra klart gamla uppgifter finns möjlighet till arbete på Elevens val, IUP eller på studieklubben.
 • notiser
 • faktatexten om Astrid Lindgren
 • Skapelseberättelse + respons
 • matminnestext
 • Nyhetsartikel + respons


Läsning av egen bok är ett ständigt pågående arbete - viktigt att du även läser hemma. Tänk på att aktiv läsning av olika sorters texter utvecklar ditt ordförråd. Fyll i logganteckningarna allt eftersom. Det ligger tre olika att skriva i på Classroom.


Engelska:

Vi tar några pass från engelskan nästa vecka för att förbereda oss inför företagsbesöken.


Arbetet med Australien avslutas med att alla ska ringa ett samtal och rapportera om en dag på resan.De flesta har genomfört sina samtal på ett bra sätt. Kontrollera att du ha fått med alla delar från checklistan och att du har läst igenom din text och lämna sedan in den. Alla instruktioner hittar du i Classroom.

OBS! Lämna in alla delar till ditt realiaarbete om UK eller Irland. Ditt arbete ska innehålla en faktatext (se till att den är helt klar och inlämnad), en muntlig presentation (några få har kvar att göra detta) och en poster.

SO: Geografi - klimatpåverkan och hållbar utveckling.

NO: Ekologi - prov 22 mars - info i Classroom

Matematik: Bråk - förkorta, förenkla. Följ planeringen.  

Slöjd: Håll slöjdloggboken uppdaterad. Textil gör tröjor. Trä/metall gör konsoler/hyllor/underlägg. Sista passen nästa vecka. Det finns även möjlighet till ett pass slöjd på Elevens val.

Idrott:

V.12:
Fredag: Redskapsgymnastik
V.13 - Ny period
IdA Redskap
IdB Pardans
V.14
IdA Redskap
IdB Pardans
V. 15 LOV


Puls:

V.12:
Onsdag: "Dueller"


Språkval - läxdag onsdag

Det är alltid bra att ta för vana att repetera ord hemma. Det gör du enklast i Quizlet eller så kan du repetera i din bok.

Franska - träna på att läsa kapitel 4a riktigt bra - använd övningsmästaren som hjälp för att lyssna - se Classroom för instruktioner.
Tyska -  glosor + text
Spanska
Elins Adells grupp: prov v 13 - läsförståelse
Emelies grupp: glosor
Anders grupp:

Övrigt

Studieklubben håller öppet på måndagar, tisdagar och torsdagar. Då är du välkommen till sal G2 för att repetera, läsa läxor och komma ikapp med skolarbetet. På tisdagar, direkt efter IUP kan eleverna dessutom få hjälp med matte i klassrummet.

Med start v 13 kommer eleverna i sjuan att få göra studiebesök på företag i Åtvidaberg. Det är ett projekt som vi kallar Företagsorientering. Eleverna ska ställa frågor till företagens representanter och bilda sig en uppfattning om vilka kraven är ute i arbetslivet. I början av maj kommer vi att bjuda in föräldrar och företagare till en utställning där arbetet presenteras. I samband med detta blir det också ett föräldramöte som kommer att handla om Netikett. Troligt datum för detta är tisdagen den 2 maj.

tisdag 14 mars 2017

vecka 11-12


Svenska:

På måndag ska vi börja med muntligt prov i grupp. Det blir något förändrade grupper mot de grupper ni har tränat i. Era egna utvärderingar och mina observationer från träningsomgångarna kommer att påverka indelningen. Det blir någon grupp per pass så detta arbete kommer att fortgå några veckor.

Behöver du tid att göra klart gamla uppgifter finns möjlighet till arbete på Elevens val, IUP eller på studieklubben.
 • notiser
 • faktatexten om Astrid Lindgren
 • Skapelseberättelse + respons
 • matminnestext
 • Nyhetsartikel + respons


Läsning av egen bok är ett ständigt pågående arbete - viktigt att du även läser hemma. Tänk på att aktiv läsning av olika sorters texter utvecklar ditt ordförråd. Fyll i logganteckningarna allt eftersom. Det ligger tre olika att skriva i på Classroom.


Engelska:

Vi avslutar nu arbetet med Australien men korta muntliga övningar. Alla ska ringa ett samtal och rapportera om en dag på resan. Kontrollera att du ha fått med alla delar från checklistan och att du har läst igenom din text. Alla instruktioner hittar du i Classroom.

OBS! Lämna in alla delar till ditt realiaarbete om UK eller Irland. Ditt arbete ska innehålla en faktatext (se till att den är helt klar och inlämnad), en muntlig presentation (några få har kvar att göra detta) och en poster.

SO: Geografi - klimatpåverkan. Klimatzoner och vegetationszoner. Prov v 11.

NO: Ekologi - prov 22 mars - info i Classroom

Matematik: Bråk - förkorta, förenkla. Följ planeringen.  

Slöjd: Håll slöjdloggboken uppdaterad. Textil gör tröjor. Trä/metall gör konsoler/hyllor/underlägg.

Idrott:
V.10:
Måndag: Pingis
Fredag: Redskapsgymnastik
V.11:
Fredag: Redskapsgymnastik
V.12:
Måndag: Box
Fredag: Redskapsgymnastik
V.13 - Ny period
IdA Redskap
IdB Pardans
V.14
IdA Redskap
IdB Pardans
V. 15 LOV


Puls:
Onsdag: Just dance
V.12:
Tisdag: Fys
Onsdag: "Dueller"


Språkval - läxdag onsdag

Det är alltid bra att ta för vana att repetera ord hemma. Det gör du enklast i Quizlet eller så kan du repetera i din bok.

Franska - Väderuttryck
Tyska -  haben, sein
Spanska
Elins Adells grupp: glosor
Emelies grupp: glosor
Anders grupp: glosor - svåra ord

Övrigt

Studieklubben håller öppet på måndagar, tisdagar och torsdagar. Då är du välkommen till sal G2 för att repetera, läsa läxor och komma ikapp med skolarbetet. På tisdagar, direkt efter IUP kan eleverna dessutom få hjälp med matte i klassrummet.

Inom några veckor kommer eleverna i sjuan att få göra studiebesök på företag i Åtvidaberg. Det är ett projekt som vi kallar Företagsorientering. Eleverna ska ställa frågor och bilda sig en uppfattning om vilka kraven är ute i arbetslivet. I början av maj kommer vi att bjuda in föräldrar och företagare till en utställning där arbetet presenteras. I samband med detta blir det också ett föräldramöte som kommer att handla om Netikett. Troligt datum för detta är tisdagen den 2 maj.